Selecteer een pagina

“Onzichtbare kennis in beeld brengen.”

Elk onderzoek en elk bedrijf creëert data. Deze data vormen de basis om beslissingen te nemen. Echter, sturen op getallen is vergelijkbaar met het sturen van een boot: als je naar rechts wilt, moet het roer naar links. Dat moet je leren! Ik help mijn klanten om hier achter te komen.

Mijn Missie  hierbij is om Onzichtbare kennis in beeld te brengen. 

Ik ben  geschoold in de natuur- en sterrenkunde. De analyse van data van de IRAS-satelliet – gelanceerd in 1983 – vereiste nauwkeurigheid, vasthoudendheid bij complexe problemen en het bedenken van onconventionele oplossingen. Dit werd mijn gereedschap.

Ik kan  abstracte data zo concretiseren, meestal met behulp van een plaatje, dat iedereen met zijn eigen ogen kan zien wat de kennis-patronen zijn. Zo ontstaat Inzicht in Data.

Zoals beeldhouwen de kunst van het weghalen is, zo is het creëren van inzicht de kunst van het weglaten. Door overbodige aspecten weg te laten kunnen data in een nieuwe gedaante gepresenteerd worden. Onvermoede patronen worden zichtbaar, die vervolgens getoetst worden aan de hand van achtergrondkennis. Dit is de bron van nieuw inzicht. Zo ontstaan nieuwe ideeën.

Ik vind het belangrijk  om mijn mijn talent en vakmanschap optimaal te gebruiken. Dat betekent dat ik nog altijd aan het studeren ben om mijn kennis en vaardigheden uit te breiden. Vooral op Bayesiaanse waarschijnlijkheidsrekening en -statistiek en op de toepassingen van Mathematica.

Ik vind het ook belangrijk  dat Er geen tijd vermorst wordt; tijd is kostbaar. Ik ben in staat om tijdens het onderzoek snel te zien hoe het niet moet. Ik sla dan een nieuwe weg in naar de oplossing.

Werkwijze:

Ik werk samen  met deskundigen door middel van een gesprek over de data. De deskundige weet hoe de data verkregen is en heeft de kennis over het probleem dat opgelost moet worden. Deze achtergrondkennis is essentieel om het verkregen inzicht te toetsen.

Ik schrijf software op maat.  Het formuleren van een model dat de data beschrijft is de eerste stap. Karakteristiek voor een goed model is dat het de meeste data goed beschrijft. Echter, een klein deel van de getallen zal er altijd buiten vallen. Het zijn vaak deze getallen die mij kennis en inzicht geven in het onderliggende probleem.

Ik deel mijn inzicht met anderen door middel van een goede en heldere presentatie.  Meestal is dit een mooi figuur dat overblijft na het weglaten van overbodige aspecten. Iedereen, en niet alleen de deskundige, moet kunnen zien wat het verkregen inzicht inhoudt.

Ik draag mijn kennis graag over  aan jonge onderzoekers.
 De afgelopen zes jaar heb ik promovendi en master studenten begeleid bij hun onderzoek. Junioren werken vaak met vaste methodologische pakketten en daarmee met vaste ideeën over hun werk. Ik leer hen om out-of-the-box te denken en probeer hun zelfvertrouwen hierin te vergroten. Ik beleef veel plezier aan deze kennisoverdracht.

Mijn omgeving  is stil, schoon en opgeruimd. Ik maak gebruik van eersteklas gereedschap: een Apple computer, kwaliteits software, een goede printer, snelle internet verbinding, en lekkere koffie.… Er hangt kunst aan de wand.

Bontekoe Research is opgericht in 2004 door Dr. Romke Bontekoe.  Maak contact.