Selecteer een pagina

Orion

“Het beeld vertelt een verhaal.”

Orion is een suite van tools voor risicomanagement in de gezondheidszorg. Deze zijn ontworpen om de onderkant van de markt, waar de (faillissements-)risico’s het grootst zijn, effectief in kaart te brengen.

In onderstaande “datawolk” worden van 78 ziekenhuizen vier financiële kengetallen uit de jaarrekening over 2012 in één keer in beeld gebracht. In één oogopslag is te zien hoe enkele slecht presterende ziekenhuizen (in rood) verscholen lijken tussen de goed- (groen) en matig (oranje) presterende ziekenhuizen. De gebruiker kan de datawolk in iedere richting draaien voor een beter inzicht.

140104-kubus-1

Door vijf financiële kengetallen te ijken met geaccepteerde normen maakt onderstaande tool in één oogopslag zichtbaar welke organisaties in staat zijn gebleken om hun financiële performance over de boekjaren 2009-2012 te verbeteren en welke hierin tekort schieten. In het overzicht wordt ook een prognose (2013) meegenomen. Iedere urgentie wordt hiermee direct zichtbaar.

140123-Streepfiguur-anoniem

De financiële gezondheid van een ziekenhuis op langere termijn wordt mede bepaald door de solvabiliteit. Onderstaande kaart geeft deze weer voor alle ziekenhuizen in Nederland.

140711-Solvabiliteit-NL

Solvabiliteit van alle ziekenhuizen over 2012: groen = goed; oranje = matig; rood = slecht; grijs = onbekend.

 

Orion is een samenwerkingsproject met Oscar Ros (IG+) in Utrecht.