Selecteer een pagina

Orion was een samenwerkingsproject met Oscar Ros, die een lange ervaring in de Zorg had. Ons idee was om zijn kennis van de zorgmarkt te combineren met mijn kunde om modellen te maken. In het bijzonder hebben we een financieel risicomodel gemaakt.

140711-Solvabiliteit-NL

Solvabiliteit ziekenhuizen

Zo is uit openbare data een aantal financiële kengetallen (ratio’s) afgeleid: o.a. rendement, solvabiliteit, current ratio. Kengetallen kunnen onderling vergeleken worden, bv.  in de bovenstaande figuur.

De samenhang van de verschillende kengetallen kan weergegeven worden in een data kubus

140104-kubus-1

Data kubus

Deze data kubus kan gedraaid worden om verborgen structuren snel te herkennen.

Bedrijven komen meestal in moeilijkheden door afnemende winstgevendheid, gevolgd door afnemende solvabiliteit en tenslotte gebrek aan liquiditeit – en wel in deze volgorde. Voor de Nederlandse ziekenhuizen ontwikkelden we een hockeystickmodel om zo het financieel risico in de tijd te onderzoeken en hieruit een prognose te maken.